Gangguan bekalan air, Air Kelantan Sdn Bhd bertindak tutup ruang komen di FB

Gangguan bekalan air, Air Kelantan Sdn Bhd bertindak tutup ruang komen di FB

13/10/2021@Kota Bharu Timur.
Penyediaan tangki-tangki statik serta penghantaran air oleh AKSB melalui Lori air kontrak di kawasan Desa Rahmat. Sebuah lagi tangki statik juga akan ditambah pada hari ini di kawasan tersebut.