Gempar!!! Negara tanggung kerugian RM620j, pendedahan Laporan Ketua Audit Negara terkini sangat mengejutkan

Gempar!!! Negara tanggung kerugian RM620j, pendedahan Laporan Ketua Audit Negara terkini sangat mengejutkan

Ketidakpatuhan kementerian dan jabatan persekutuan terhadap pengurusan kewangan telah membawa kepada isu melibatkan pembayaran tidak teratur, kehilangan dana awam dan pembaziran berjumlah RM620.07 juta pada 2020.

Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid berkata daripada RM510.49 juta bayaran tidak tetap, RM499.19 juta melibatkan bayaran untuk tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa disahkan di peringkat Majlis Keselamatan Negara (MKN).

Manakala daripada RM104.79 juta kerugian dana awam, RM81.69 juta melibatkan penalti tidak dituntut yang tidak dikenakan Jabatan Imigresen, RM4.79 juta melibatkan peralatan yang lewat diterima dan tidak dipasang di Istana Budaya.

“Bagi membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil, Ketua Audit Negara telah mengemukakan 29 syor iaitu empat syor pengesahan penyata kewangan dan 25 syor supaya audit pematuhan kementerian dan jabatan persekutuan dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh kementerian dan jabatan,” katanya. katanya.

Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan kepada Bernama selepas laporan Ketua Audit Negara (LKAN) mengenai penyata kewangan kerajaan persekutuan dan Audit Pematuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan 2020 dibentangkan di Dewan Rakyat pada Khamis.

Nik Azman berkata audit pematuhan membabitkan sejumlah RM899.44 juta telah dilaksanakan ke atas tiga kementerian dan lima jabatan persekutuan meliputi aspek pengurusan kontrak berjumlah RM772.4 juta, perolehan kerajaan (RM54.8 juta) dan kutipan hasil (RM72). .24 juta).

Sementara itu, dalam Penekanan Perkara Terhadap Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan, ketua juruaudit negara menyatakan hutang kerajaan persekutuan pada 2020 berjumlah RM879.56 bilion atau 62.1% daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK).

Hutang Persekutuan meningkat sebanyak RM86.562 bilion atau 10.9% berbanding RM792.998 bilion atau 52.4% pada 2019.

Menurut Ketua Audit Negara, 50.4% atau RM98.058 bilion daripada RM194.555 bilion pinjaman baharu pada 2020 digunakan untuk membiayai pembayaran balik pokok pinjaman matang.

“Ini menunjukkan kerajaan bergantung kepada pinjaman baharu untuk membayar balik pinjaman matang dan penggunaan dana Kumpulan Wang Pembangunan berjumlah RM8.265 bilion untuk pembayaran balik Liabiliti Inisiatif Pembiayaan Swasta dan Komitmen Jaminan,” katanya.

Selain itu, sejumlah RM2.65 bilion digunakan untuk membayar sokongan hospital dan klinik Kementerian Kesihatan serta penyelenggaraan kemudahan di Kementerian Pendidikan yang sebelum ini dibayar menggunakan peruntukan perbelanjaan mengurus.

“Dana Kumpulan Wang Pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman sebenarnya seharusnya digunakan untuk membiayai projek pembangunan fizikal yang menyumbang kepada pewujudan modal baharu yang boleh meningkatkan pembangunan negara dan mempunyai kesan pengganda yang tinggi untuk menjana aktiviti ekonomi,” katanya.

Sementara itu, hasil kerajaan persekutuan susut 14.9% kepada RM225.075 bilion pada 2020 daripada RM264.415 bilion tahun sebelumnya, manakala perbelanjaan Covid-19 berjumlah RM38.019 bilion.

Perbelanjaan mengurus merosot 14.7% kepada RM224.6 bilion, susut RM38.743 bilion berbanding 2019, manakala perbelanjaan pembangunan berjumlah RM51.36 bilion, susut RM2.813 bilion atau 5.2% berbanding RM54.173 bilion pada 2019 .

Nik Azman berkata, secara keseluruhannya, kerajaan persekutuan mengalami defisit sebanyak RM87.645 bilion dengan nisbah defisit kepada KDNK sebanyak 6.2%, berbanding 3.4% atau RM51.37 bilion pada 2019.

Menurut kenyataan itu, laporan (LKAN) mengandungi tiga komponen utama iaitu pengesahan penyata kewangan kerajaan persekutuan bagi tahun berakhir 31 Dis 2020 (FY20), analisis kewangan kerajaan persekutuan dan audit pematuhan kementerian dan jabatan persekutuan. .

Secara keseluruhan, penyata kewangan kerajaan persekutuan menunjukkan pandangan yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan kerajaan bagi TK20 dan rekod perakaunannya teratur dan terkini, kata Nik Azman.

Ia merupakan pembentangan kedua laporan itu di Dewan Rakyat tahun ini selepas LKAN 2019 Siri 2 dibentangkan pada 28 Sept. Pada Khamis juga, Jabatan Audit Negara memberi taklimat kepada ahli Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara di Parlimen mengenai isu utama penemuan Audit.

Laporan LKAN boleh diakses oleh orang ramai melalui http://www.audit.gov.my mulai 10.10 pagi Khamis manakala keluaran dalam

Laporan Audit Pematuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan 2020 akan dimuat naik di Portal Papan Pemuka (JANM) Ketua Audit Negara mulai jam 11 pagi.

Artikel dialih bahasa dari sumber asal The Edge