Ini punca sebenar kenapa sungai Tigris dan Furat semakin kering hingga muncul bandar purba berusia 3,400 tahun

Ini punca sebenar kenapa sungai Tigris dan Furat semakin kering hingga muncul bandar purba berusia 3,400 tahun

 

Kema,rau. Cuaca panas. Perubahan ik,lim dunia. Inilah yang menyebabkan sungai Tigris dan Furat (Eufrat) yang sudah mencecah usia ribuan tahun ini semakin kering.

Dan akan kering sepenuhnya menjelang 2040. Sungai Tigris kini semakin susut dan semakin kering sekaligus membongkar rahsia penemuan tinggalan sejarah berusia 3,400 tahun di sungai itu.

Apakah tingalan sejarah tersebut? Apakah punca keringnya sungai Tigris? Bagaimanakah ianya wujud di dalam sungai?

Sekilas fakta, tahun 2022 menyaksikan perubahan luar biasa di Bumi yang kita diami ini. Kema’rau mula menceng,kam penduduk bumi serta menjejaskan habitat lain.

Bagaimanakah kita menghetahui perubahan cua,ca eks,trim dan gangguan rantaian makanan? Data-data yang diperolehi daripada satelit pelbagai agensi angkasa.

Indikasi utama perubahan cuaca gl0bal yang kita perlu tahu iaitu;

[1] Gas Karb0n Di0ksida – Gas Karb0n Di0ksida yang berada pada paras 417 ppm, satu rekod tertinggi dalam tempoh 650,000 tahun.

[2] Suhu Gl0bal – Suhu gl0bal Bumi meningkat kepada 1.01 darjah Celcius sejak tahun 1880

[3] Ais Artik – Pengurangan ais di artik sebanyak 13% diikuti dengan kehilangan sebanyak 327 bilion metrik tan lapisan ais sejak tahun 2002.

[4] Paras Air Laut – Paras air laut meningkat sebanyak 178mm berbandiang 100 tahun yang lalu.

[5] Suhu Air Laut – 20 tahun kebelakangan ini air laut mencatatkan suhu terpa,nas dalam kadar 337 zettajoul sejak tahun 1955. Tahap st,ress haba yang melam,pau telah meningkat lebih daripada 2 kali ganda dalam tempoh 40 tahun yang lalu.

Kesan perubahan ik,lim ini telah menyebabkan 2 sungai bersejarah tamadun Mesopotamia semakin mongering. Pengurangan paras air pada kedua-dua sungai ini direkodkan sejak beberapa tahun yang lalu.

Dan, kini semakin merun,cing pada tahun-tahun mendatang!

Sungai Tigris dan Furat merupakan sungai terpenting di beberapa buah negara seperti Iraq, Turki dan Syria di mana ia telah menyokong pertumbuhan bandar di sepanjang tebingnya selama berabad-abad lamanya.

Keringnya Sungai Tigris
Sungai Tigris merupakan sungai kedua terbesar di Asia Barat selepas sungai Furat meliputi jarak 1,750 km panjang daripada sumbernya di Armenia ke Teluk Parsi.

Aliran sungai pula meliputi kawasan seluas kira-kira 375,000 kilometer persegi.

Ia mengeluarkan isipadu purata 1,014 meter padu air sesaat dan maksimum 2,779 meter padu sesaat.

Sungai Tigris mengalir selari bersama-sama sungai Furat hampir keseluruhan panjangnya.

Tamadun Mesopotamia dibangunkan kebiasaannya di sekitar tebing sungai untuk mendapatkan bekalan air. Pada tahun 2019, ahli arkeologi menjumpai tinggalan sisa-sisa kota purba milik empayar zaman purba. Ia diteng,gelami air semula sebelum muncil kembali pada tahun ini.

Air di sungai ini digunakan untuk menjana elektrik menerusi empangan M0sul dan saliran agrikultur.

Empangan M0sul
Namun, empangan ini umpama b0m jangka, ia merupakan antara empangan yang paling berbaha,ya di dunia. Ia mempunyai kapasiti menyimpan kira-kira 11 bilion meter padu air.

Jika ianya pe,cah, dalam hanya tempoh beberapa jam sahaja ia mampu memb*nuh manusia yang dianggarkan seramai 7 juta p0pulasi manusia.

Sungai Tigris dan Furat di Iraq boleh menjadi kering menjelang 2040 kerana paras air yang menurun dan perubahan ik,lim. Selama bertahun-tahun pembinaan empangan di hulu Turki, Syria dan Iraq telah menghalang sebahagian daripada aliran air sungai Tigris dan Furat.

Perubahan ik,lim menyumbang kepada peningkatan suhu mendorong kepada kebimbangan kekurangan air di Iraq ke tahap baru.

Kema,rau juga telah mencetus kebimbangan bahawa jutaan penduduk di Iraq dan Syria akan kehilangan air.

Iraq telah menghadapi musim panas yang teruk dengan kri,sis kekurangan air tatkala Turki dan Iran meneruskan pr0jek empangan mereka. Negara ini telah dikenali sebagai negara antara 2 sungai semenjak awal tamadun pertama manusia.

Tetapi, majoriti bekalan air di Iraq berpunca daripada negara jiran yang telah mengehadkan bekalannya selama ini. Ia telah menjejaskan pertanian Iraq dan meningkatkan pence,maran air di kebanyakan kawasan di negara itu.

Pertambahan penduduk Iraq, salah urus air dan perubahan iklim turut menjejaskan akses rakyat Iraq terhadap air.

Kema,rau yang teruk akan menjejaskan negara ini menjelang 2025 dengan sungai Furat yang akan hampir kering sepenuhnya ke arah selatan dan sungai Tigris bertukar menjadi aliran air dengan sumber yang terhad.

Menjelang 2025, kri,sis kemarau di negara ini akan bertambah te,ruk. Menjelang 2035 pula, 30% dari bekalan air akan berkurangan dan menjelang 2040, dijangka sungai Furat dan Tigris akan lenyap, hanya tinggal sejarah.

Ayunan Atlantik Utara (NA0)


Walaupun kesan pembangunan empangan menyumbang kepada faktor pengawalan dan penurunan paras air, namun faktor terbesar disumbang oleh N0rth Atlantic 0scillation (NA0) atau Ayunan Atlantik Utara yang bertanggungjawab terhadap perubahan iklim di lembangan Tigris dan Furat.

Apakah Ayunan Atlantik Utara? Ia merupakan suatu keadaan turun naik tak sekata teka,nan atm0sfera ke atas lautan Atlantik Utara yang mempunyai kesan kuat kepada cua,ca di Eropah, Greenland, Timur Laut Amerika Utara, Afrika Utara dan Asia Utara.

Ia boleh berlaku sama ada secara tahunan mahupun pada tempoh berdekad. Ini menyebabkan pengurangan penurunan hujan dan akibat pengurangan aliran sungai.

Selain itu, suhu juga semakin meningkat. Semua faktor ini menyumbang kepada kenaikan paras air laut, peningkatan ribut debu dan penghapusan sumber air bawah tanah.

Ini semestinya bukan satu berita yang baik buat penduduk tempatan. Keadaan sekarang ini berbeza daripada peradaban Mesopotamia ribuan tahun lalu.

Luar Biasa! Muncul Kota Purba Di Dalam Sungai

Pengeringan mendadak sungai Tigris dan Furat, penduduk tempatan menyaksikan sesuatu yang luar biasa!

Di sungai Tigris, muncul kota purba lama. Apabila kemarau mengeringkan air di takungan empangan Mosul Iraq, ia mendedahkan run,tuhan dari sebuah bandar purba sejak zaman gangsa.

Kota ini termasuk sebuah istana dengan tembok yang dipelihara hingga ketinggian 22 kaki. Di dalamnya terdapat bilik yang pernah dihiasi dengan lukisan mural.

Setelah para saintis menjejak susur galur kota tersebut, dipercayai ianya milik Empayar Mittani. Sebuah kerajaan di timur yang memerintah sebahagian Syria dan Mesopotamia utara dari abad ke-14 hingga kea bad 15 sebelum Masihi.

Hanya 3 tapak zaman Mittani dijumpai di tapak ini yang mengandungi istana Mittani dan kesemuanya ditemui di bahagian luar empayar.

Sebenarnya, ahli arkeologi sudah mula perasan akan kewujudan kota ini sejak tahun 2010 lagi. Paras air yang rendah di Empangan Mosul pada 2010 pada mulanya mendedahkan gambaran unik tentang strukturnya yang tenggelam.

Istana ini mempunyai bilik yang banyak, mural berwarna merah dan biru, 10 tablet tanah liat yang bertulis dalam bentuk kuneiform Mittani, salah satu bentuk tulisan terawal peradaban dunia.

Menurut terjemahan pada salah satu tablet itu, tapak tersebut mungkin kota purba Zakhiku.

Rujukan kepada kota purba ini muncul dalam rekod bersejarah yang bertarikh sekitar 1800 tahun sebelum Masihi. Ini menunjukkan bahawa Zakhiku telah terbina di lembah sungai Tigris selama sekurang-kurangnya 4 abad.

Penemuan kota-kota purba ini belum berakhir lagi. Dan ianya tidak akan terhenti di situ.

Keringnya Sungai Furat
Sungai Furat juga tidak terkecuali daripada menerima kesan daripada perubahan ba,hang ik,lim sedunia kerana ia berkongsi sumber yang sama dengan sungai Tigris.

Tetapi, apakah punca lain kepada pengurangan air di sungai Furat?

Projek Anat0lia Tenggara Turki adalah salah satu program empangan terbesar dan paling kont,r0versi di seluruh dunia. 22 buah empangan dijangka akan dibina sepanjang Tigris dan Furat. Dari satu sudut lain, empangan Turki dan pembinaan hidr0 di Tigris dan Furat dianggarkan telah mem0t0ng air ke Iraq sebanyak 80% sejak tahun 1975. Ini telah menjejaskan pertanian dan habitat semulajadi.

Bukan hanya itu, Iraq turut terjejas oleh pr0jek empangan dan pembangunan pertanian di Iran. Sejak 1998, rantau ini telah mengalami kema,rau paling te,ruk dalam tempoh 900 tahun.

Suhu melambung di seluruh rantau dengan purata suhu musim panas dijangka akan meningkat sebanyak 4 darjah Celcius menjelang 2050.

Walaupun kenaikan su’hu gl0bal terhad kepada 2 darjah Celcius meningkatkan penyejatan air permukaan, ini memaksa kebergantungan kepada aquifer dan bekalan air bawah tanah yang sudah pun berisik0 melampaui ekspl0itasi.

Antara tahun 2003 dan 2010, bahagian Turki, Syria, Iraq dan Iran di sepanjang lembangan sungai Tigris dan Furat kehilanga 144 kilometer padu air tawar yang disimpan, 60% daripada keru,gian itu adalah disebabkan oleh pam air bawah tanah dari takungan bawah tanah.

Perubahan cua,ca dan pembinaan empangan hanya akan menambah lagi du,ka pada penduduk tempatan.

Berkaitan dengan kota purba tadi, ia bukanlah dibina di bawah sungai, namun sungailah yang sebenarnya menengge,lamkan kota-kota tersebut.

Sepanjang sejarah tamadun dunia, bandar-bandar penting dunia telah berkembang di sepanjang tebing sungai. Tetapi, sungai juga boleh menjadi punca yang membina,sakan. Ban,jir boleh berlaku dan mengalihkan laluan.

Pemb0bolan ini menyebabkan beberapa banjir paling dah,syat dalam sejarah manusia. Pemb0bolan di Sungai Kuning, China memb*nuh lebih 6 juta manusia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Peristiwa serupa telah dikaitkan dengan penurunan tamadun Mesopotamia di sepanjang sungai Tigris dan Furat iaitu tempat yang kita kenali dengan Iraq, Kuwait, Turki dan Syria.

Kesan perubahan cuaca panas ini hanya akan menyebabkan kebu,luran dan kri,sis air yang dahsyat.

Walaupun kajian menunjukkan sungai Tigris dan Furat dijangka berhenti mengalir pada 2040, ia boleh berlaku dalam masa yang terdekat jika tiada usaha menanganinya.

Kita perlu mengubah sikap, selamatkan anak-anak dari kebu,luran dan bukannya berpeluk tubuh.

Setelah usaha dan tawakal, serahkan kepada Yang Maha Esa, Maha Kuasa. Kaji dan belajarlah untuk agama, bangsa dan negara. Satelit boleh membantu kita mencerap data dan memberi amaran awal.

Renungan Hadis Nabi Akan Munculnya Gunung Emas
Antara tanda kecil terjadinya Qia,mat adalah keringnya sungai Furat seperti diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda,

“Kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling b*nuh untuk memperebutkannya. Dari setiap seratus orang (yang memperebutkannya), terb*nuhlah sembilan puluh sembilan orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, ‘Mudah-mudahan akulah orang yang selamat.’” (HR. Muslim no. 2894)

“Segera saja sungai Efrat akan mengering lalu nampaklah gunung emas. Barangsiapa yang menjumpainya, jangan diambil sedikit pun.” (HR. Muslim no. 2894)

Kajian daripada ahli tafsir menunjukkan gunung emas yang khusus muncul di sungai Furat yang dimaksudkan tidak tepat ditafsir sebagai minyak galian atau ‘emas hitam’ dari dalam bumi. Ianya emas yang nyata. Namun, kita dihalang daripada mengambilnya.

Mahu atau tidak mahu, kejadian ini pasti akan berlaku. Bila? Tiada siapa dapat menjangka waktu tepatnya.

Apa yang penting, kita berusaha dengan apa yang kita mampu, ikuti saranan Rasulullah yang termaktub dalam hadis-hadisnya serta sentiasa mendekatkan diri dengan Allah SWT dan jangan lalai dengan apa yang ada di dunia ini. Semoga kita dijauhkan dari fitnah dahsyat akhir zaman.

Wallahu a’lam.