Peguam terkenal ini dedah kepelikkan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah yang dibanggakan pemimpin Kelantan

Peguam terkenal ini dedah kepelikkan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah yang dibanggakan pemimpin Kelantan

Kelantan adalah negeri pertama yang mengkanunkan kesalahan membuat transaksi riba sebagai satu kesalahan takzir dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (1) 2019.

Sebagaimana diketahui pengharaman riba adalah jelas dalam Al Quran. Kerajaan Persekutuan mengambil pendekatan untuk memberikan pilihan dengan mewujudkan sistem perbankan Islam.

Persoalannya bagaimanakah akan dilaksanakan perkara ini. Adakah akan ditampal notis di pintu masuk bank seumpamanya ‘Sesiapa yang membuka akaun konvensional boleh dihukum penjara 3 tahun dan didenda RM5000’

Kemudian ada juga kesalahan gharar. Adakah ini bermaksud sesiapa yang ada polisi insurans konvensional boleh dihukum penjara 3 tahun dan didenda RM5000? Bagaimana pula dengan pegawai JPJ yang meluluskan road tax dengan polisi insurans konvensional. Adakah dianggap subahat melakukan transaksi?

Adakah kajian impak telah dibuat sebelum dikanunkan kesalahan ini?