Tarikh bayaran gaji penjawat awam bagi tahun 2023

Tarikh bayaran gaji penjawat awam bagi tahun 2023

 

Setiap bulan, gaji penjawat awam akan dibayar mengikut jadual yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM). Di sini kami kongsikan tarikh pembayaran gaji setiap bulan yang akan dibayar kepada Penjawat Awam di Malaysia.

Jadual pembayaran gaji kakitangan kerajaan ini adalah rasmi diambil dari JANM.

Bila Tarikh Bayaran Gaji Penjawat Awam 2023

Jadual pembayaran gaji 2023

Siapakah Penjawat Awam?

Penjawat awam adalah individu yang bekerja di dalam sektor kerajaan. Mereka dianggap sebagai penjawat awam kerana kerja mereka di bawah kontrak kerajaan dan di bawah pentadbiran kerajaan.

Penjawat awam kerajaan terdiri daripada pelbagai jawatan seperti pegawai kerajaan, pegawai polis, tentera, pegawai perkhidmatan awam dan lain-lain. Mereka dibayar gaji dan dibekalkan dengan faedah seperti kesihatan, perumahan dan lain-lain.

Penjawat awam kerajaan diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik mungkin. Mereka juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan perlembagaan yang ditetapkan oleh kerajaan.

Secara keseluruhannya, penjawat awam adalah individu yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Mereka memastikan bahawa kerajaan dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Oleh itu, kerajaan harus memberikan pembayaran yang adil dan faedah yang baik kepada penjawat awam untuk mengekalkan motivasi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas mereka.